Condicions generals de compra

0. DADES DE L’EMPRESA I VINCULACIÓ A LES CONDICIONS PRESENTS
Les presents Condicions Generals de Contractació regulen la venda dels serveis presentats a la web http://restauranterossini.com/ per la societat Restaurant Plaza Real S.L. , Plaça Reial, 13 , Barcelona, ​​Espanya, proveïda de CIF B-64649262

En aquest sentit, l’ús d’aquesta pàgina web constitueix l’acceptació d’aquestes Condicions Generals a què Vosté queda vinculat.

1. PROCEDIMENT DE LA COMPRA
El pagament de la reserva es farà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i Master Card) o transferència.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es farà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

2. MONEDA I IMPOSTOS
Els preus en aquesta pàgina web es mostren a la divisa corresponent al país d’origen i inclouen impostos.

3. ANUL·LACIONS
En cas d’anul·lació de la reserva, el client ha de trucar al telèfon de reserves +34-666.53.44.59 o enviar mail a reservas@grupodegusplus.com abans de 8 dies de la data d’execució de la reserva.
Quan l’anul·lació sigui notificada s’executarà la devolució de l’import mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client en un període de temps no superior a 20 dies.

4. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals rebudes seran tractades d’acord amb Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa concordant vigent a Espanya. Els usuaris d’aquesta pàgina web podran en tot moment accedir, rectificar i cancel·lar les dades incloses al formulari de registre.

Tota la informació facilitada pel client serà utilitzada únicament per processar les comandes de compra i les dades facilitades no seran compartides amb terceres persones.

5. FORÇA MAJOR
Restaurant Plaça Reial S.L. no serà responsable de no poder atendre el servei contractat quan es tracti duna Força Major i que inclouran entre altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural

6. ACORD COMPLET
Aquestes Condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i Restaurant Plaza Real S.L. en relació amb l’objecte del Contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

7. DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS
Restaurant Plaça Reial S.L. té el dret de revisar i modificar aquestes Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què faci servir aquesta pàgina web o efectuï cada reserva.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb els seus serveis serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.